Paulus, New Age en de openbaring

GRONINGEN - ,,Paulus was in intellectueel en religieus-wijsgerig opzicht een tijger'', schrijft G.H. van Kooten. Het omstreden proefschrift waarin hij anderhalf jaar geleden Paulus' auteurschap van Efeziërs en Kolossenzen ontkende, is nu voor breder publiek in het Nederlands verschenen, bewerkt en aangevuld.
Een gesprek over Paulus, het denken van zijn dagen en het Schriftgezag. Begin 21e eeuw is Paulus een 'huiskat' geworden, stelt Van Kooten vast. Hij heeft een territorium hooguit nog binnen de kerk. Daarbuiten moet men weinig van hem hebben. En zelfs daarbinnen vindt men dat hij soms erg de haren overeind heeft staan, bijvoorbeeld als het gaat over de vrouw.Tijd voor een rehabilitatie, en die wil Van Kooten hem graag geven. Hij zet Paulus op het toneel van de filosofie van zijn dagen. Hij beschrijft hoe Paulus de Griekse cultuur moet hebben ingeademd, bijvoorbeeld veertien jaar lang v&243;& …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?