Patstelling rond ledenregistratie

UTRECHT - De Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk kunnen het niet eens worden over een gezamenlijke regeling voor de ledenadministratie. Eind vorige week is een maanden geleden begonnen overleg hierover afgebroken.
De Hersteld Hervormde Kerk onstond vanwege principiële bezwaren tegen de protestantse fusiekerk van hervormden, gereformeerden en lutheranen, die per 1 mei 2004 een feit werd. De vraag is tot welke gemeente de leden behoren in een plaatselijke situatie waarin het tot een breuk is gekomen, en vooral wíe dat uitmaakt. De hersteld-hervormden vinden dat de kerkenraad voor de gemeente kan besluiten om niet toe te behoren aan de Protestantse kerk. Van protestantse zijde wordt evenwel benadrukt dat het individuele lid aan moet geven bij welke gemeente hij wil behoren.In het gesprek eind vorige week l …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?