Ouweneel ergert zich aan 'bediening van de achterdocht'

BARNEVELD - Willem J. Ouweneel heeft last van de BVA, en daarmee doelt hij op een 'ijverige groep mensen met de bediening van achterdocht'. Hij heeft hun optreden aan de kaak gesteld in het evangelisch maandblad Uitdaging.
De groep met 'de bediening van achterdocht' stort zich volgens Ouweneel ,,op bekende dienstknechten van God om al hun woorden na te vlooien om maar iets negatiefs te vinden''. Ouweneel rekent zichzelf tot die dienstknechten, blijkens zijn artikel in Uitdaging . Het vorige nummer van het maandblad opende met een citaat van drs. Ruud van der Ven: 'Ouweneel in de leer bij occultist'. Van der Ven heeft een kritisch boek geschreven over Ouweneels (gewijzigde) visie op onder meer het Schriftgezag, gebedsgenezing en creationisme. Volgens Ouweneel menen de mensen van de BVA ,,een profetische r …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?