Oproep aan kerkfusie te aanvaarden

UTRECHT - De voorzitter van de hervormde synode, ds. A.W. van der Plas, heeft een dringende oproep gedaan aan hervormde gemeenten die moeite hebben met de kerkvereniging om toch hun plaats in te nemen in de toekomstige Protestantse Kerk in Nederland. Hij deed dat bij de ontvangst van het zogenoemde Hervormd Appèl.
Het appèl is ondertekend door 262 hervormde kerkenraden die moeite hebben met het Samen-op-Wegproces, waarbij de Hervormde Kerk fuseert met de Gereformeerde Kerken (synodaal) en de Evangelisch-Lutherse Kerk. De ondertekenaars vragen van de hervormde synodeleden om op 27 juni tegen de fusie te stemmen. De initiatiefnemers, ds. J.P. Nap en ds. A. Kot, maakten bij de aanbieding van het appèl duidelijk dat ,,velen zich in geweten bezwaard voelen in de weg die de Nederlandse Hervormde Kerk nu gaat''. Van der Plas vroeg de ondertekenaars van het appèl zich nogmaals op hun positie te bezinnen. Hij ga …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?