Opkomen voor vluchtelingen, graag. Maar niet bij Pauw & Witteman

BARNEVELD - In een enquête, beantwoord door bijna achthonderd abonnees van het Nederlands Dagblad die lid zijn van de Protestantse Kerk, stelt 40 procent van de ondervraagden dat sinds de vorming van de Protestantse Kerk (PKN) hun gemeente is veranderd.

Dat raakt volgens een derde van de reacties vooral de liturgie. Het gaat dan om het zingen van andere liederen of het gebruik van een andere Bijbelvertaling. Volgens een op de vijf is de eigen gemeente opener geworden. Eenzelfde percentage kiest voor 'breder'. In tien procent van de gemeenten geldt deze verbreding de invoering van vrouw in het ambt en acceptatie van homorelaties. Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan dat niets is veranderd sinds de fusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen in 2004. Arjan Plaisier is als scriba van de Protestantse Kerk de voorman van het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?