Opening in gesprek NGK-CGK

ZWOLLE Er is mogelijk een opening tussen Nederlandsgereformeerden en christelijk-gereformeerden die de gesprekken over eenheid weer op gang kan brengen. Voorzitter A.P. de Boer meldde op de Landelijke Vergadering dat zijn commissie voor Contact en Samenspreking geen moeite heeft met de gezamenlijke verklaring van vrijgemaakt- en christelijk-gereformeerden over de toe-eigening des heils.
,,We hebben nog geen tijd gehad om daar verder over door te spreken, maar onze kerken kunnen zich zonder reserve aansluiten bij deze verklaring. De gesprekken met de Christelijke Gereformeerde Kerken bevinden zich in een impasse. In 1998 besloten de christelijk-gereformeerden de gesprekken over kerkelijke eenheid te staken. Breekpunt was het verschil van mening over de toe-eigening van het heil: de vraag hoe een gelovige zeker weet dat hij is gered. Tekenend voor de verhouding was dat prof. J.W. Maris, voorzitter van de christelijk-gereformeerde Deputaten Eenheid Gereformeerde Belijders …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?