Oordeel

De gebedsbeweging Op de Bres voor Nederland zegt dat God zijn oordeel over Amsterdam gaat voltrekken. Voorman Cees Vork kreeg daarvoor naar eigen zeggen van God 'woorden ingegeven' toen hij in Jeruzalem was. God zei tegen hem, aldus Vork: ,,Ik ga Amsterdam oordelen vanwege haar zonden en ongerechtigheid''. Morgen om elf uur gaat hij deze woorden op de Dam in Amsterdam bekendmaken.
Vork doet dat in de vorm van een verklaring over de geestelijke en morele situatie in de Nederlandse hoofdstad. Daarin staat dat God verlangt naar Amsterdam en bewogen is over de stad. ,,Hij ziet dat er velen niet ingaan op zijn boodschap van liefde. Hij ziet er velen leven in zonden en goddeloosheid. Hij is ontzet over deze situatie.'' Hoe weet u dat deze woorden van God kwamen? ,,De woorden werden sterk aan mij duidelijk gemaakt. Het doorgeven van de boodschap zie ik als een speerpunt. Ik heb de woorden daarom opgeschreven en meegenomen naar Nederland. Inmiddels ben ik 33 jaar christen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?