Onderzoek naar vrouwelijke diakenen

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
De paus heeft een studiecommissie ingesteld die de mogelijkheden moet onderzoeken voor vrouwelijke permanente diakenen.

Vaticaanstad

De vraag die onderzocht wordt, is of de diaconessen in de vroege kerk een apart ambt bekleedden en dus gewijd werden, of slechts een kerkelijke functie vervulden. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk is het diaconaat een van de drie kerkelijke ambten, naast dat van bisschop en priester. De kerk kent diakens die later priester worden en ‘permanente diakens’. Permanente diakens kunnen ook gehuwd zijn. Zij mogen dopen en helpen bij huwelijkssluitingen.

Als voorzitter van de commissie heeft de paus aartsbisschop Luis Francisco Ladaria Ferrer benoemd. De helft van de commissieleden is vr …
Dit is 54% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?