Omvang Gereformeerde Bond groter dan gedacht

KAMPEN - De omvang van de gereformeerde-bonders binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, die in 2004 is opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland, is aanzienlijk groter geweest dan tot nu toe werd aangenomen.
Dat schrijft Jan Smelik in Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800. Hij deed een onderzoek op basis van cijfers uit Van Alphens Handboeken en hervormde jaarboeken. Ook nam hij gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) mee. Met name de uitkomsten van eerdere onderzoeken die onder de titel Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland verschenen, wijken af van Smeliks onderzoek. De percentages hervormden die zich tot de bond rekenen, zouden respectievelijk zijn: 10 procent (1985), 14,3 (1990), 5,5 (1995) en 19, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?