Oecumenische bisschop in het bourgondische zuiden

<p>Gerard de Korte</p> Geloof

Gerard de Korte

| beeld Dick Vos
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Na 7,5 jaar Groningen-Leeuwarden is Gerard de Korte benoemd tot bisschop van Den Bosch. Als oecumenische bisschop komt hij in een katholieke samenleving.

’s-Hertogenbosch

Van noord naar zuid, van het kleinste naar het grootste bisdom. Bisschop Gerard de Korte (60) maakt nogal een overstap: van Groningen-Leeuwarden naar Den Bosch. Het bisdom waar hij nu komt te werken, omvat met ruim een miljoen rooms-katholieken, tien keer zoveel kerkleden als hij gewend was. Ook is de stijl in het zuiden totaal anders dan boven de rivieren. Bourgondisch, de samenleving ademt katholieke cultuur, maar dat betekent niet dat het kerkbezoek groot is. Het aantal kerkleden dat in het weekend een viering bijwoont, is ongeveer 4 procent van het totaal aantal katholieken in Den Bosch. Daarmee ligt dat aantal onder het gemiddelde in katholiek Nederland (5 procent) en een stuk lager dan in Groningen-Leeuwarden (7,7 procent), aldus de meest recente cijfers uit 2014.

identiteit versterken

De zorgen zijn wel vergelijkbaar met die in alle bisdommen. Teruglopende ledenaantallen, minder geld. Kortom, grote krimp. Begin vorig jaar presenteerde De Korte zijn visie voor de toekomst van de kerk in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daarin benadrukte hij het versterken van de katholieke identiteit en het belang van nieuwe vormen van kerk-zijn. Het aantal parochies daalt in het noorden, maar niet gedwongen. De meeste werken al samen en het aantal wordt niet bepaald door het aantal beschikbare priesters, benadrukte De Korte toentertijd. Daarmee zette hij een ander beleid in dan kardinaal Wim Eijk in het aartsbisdom Utrecht, waar De Korte tot 2008 hulpbisschop was.

De Korte wordt gezien als de meest protestantse bisschop, ultraconservatieve katholieken noemen hem zelfs ‘de dominee met een mijter op’. Daar is hij niet blij mee. Zelf noemt hij zich een oecumenische bisschop. ‘Ik denk dat ik van de bisschoppen de grootste gevoeligheid voor de kerken van de Reformatie heb’, zei hij in een interview in het Nederlands Dagblad in 2011. Op een vraag vorig jaar of katholieken en protestanten in 2025 gezamenlijke diensten houden, antwoordde De Korte dat de viering van de eucharistie een spannend punt blijft. ‘Maar op diaconaal gebied en bij catechese zijn er gezamenlijke stappen te zetten. We moeten elkaar opzoeken.’

vertrouwen

De lijfspreuk van De Korte, die in 1987 tot priester werd gewijd, is Confidens in Christo: in vertrouwen op Christus.

Tot halverwege dit jaar draagt De Korte de titel Theoloog des Vaderlands. In die hoedanigheid schrijft hij maandelijks een column in het Nederlands Dagblad. In een interview vanwege zijn benoeming een halfjaar geleden, zei De Korte dat ‘het kloppend hart van de theologie ligt bij de incarnatie van Christus en de Triniteit. Dat deel ik met protestanten.’ <

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?