Nuancering van charismatische interesse

KAMPEN - Achter de huidige charismatische interesse in de gereformeerde kerken zijn minstens drie stromen te onderscheiden, die elk een eigen reactie in positieve of negatieve zin verdienen.

Dat schrijft drs. A.L.Th. de Bruijne, docent ethiek aan de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit, in het jongste nummer van het vrijgemaakt-gereformeerde weekblad De Reformatie, een uitgave van Print Media, Bedum. Voorstanders van 'charismatische vernieuwing' bepleiten meer aandacht en openheid voor bijzondere gaven als het spreken in tongen, gebedsgenezing en profetie zoals die in het Nieuwe Testament beschreven worden. In gereformeerde kring zorgt dit voor nogal wat discussie momenteel. De Bruijne waarschuwt voor een globale manier van beoordelen en voor het algemeen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?