Nog niet uitgepraat over 'dankdienst'

LUNTEREN - De kerkdienst die het moderamen (dagelijks bestuur) van de triosynode op 12 december in Utrecht wil organiseren, ter afsluiting van het Samen-op-Wegproces, blijft de gemoederen beroeren. Verschillende synodeleden hebben gisteren hun onvrede geuit over de manier waarop algemeen-secretaris dr. B. Plaisier de dienst donderdag aankondigde.
Plaisier had toen onder meer gezegd dat - als op 12 december het voorstel tot kerkfusie tussen hervormden, gereformeerden en lutheranen wordt aangenomen - alle synodeleden te voet door Utrecht naar de Domkerk zullen lopen. Daar wordt dan een gebedsdienst georganiseerd. In een besloten zitting sprak de synode gisteren opnieuw over deze dienst, die aanvankelijk 'dankdienst' heette en al veel stof heeft doen opwaaien.Vooral bezwaarde synodeleden vinden het voorbarig dat het synodebestuur al bij voorbaat een kerkdienst organiseert, en daarmee laat blijken al zeker te zijn van de uitkomst van d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?