Nog geen eenheid onder de leden GKv over de rol van de vrouw

Geloof
beeld nd
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

De een noemt het goed nieuws en verrijkend voor de kerken, de ander een zwarte dag. Acht (ex) gereformeerd-vrijgemaakten spreken zich uit over de beslissing van de synode om vrouwen toe te laten tot het ambt van ouderling en diaken.

Elspeet

‘Ik ben erg blij en dankbaar met het synodebesluit. Ik vind gelijkheid in de kerk belangrijk, ook tussen man en vrouw. Dat wordt nu werkelijkheid. In onze eigen kerk is een grote meerderheid het met dit besluit eens. Dat is elders in het land misschien anders en daarom vind ik dat de uiteindelijke beslissing om vrouwen in het ambt te benoemen bij de lokale kerk moet liggen. Het is een grote stap in de geschiedenis van ons kerkverband, waarbij ieders afweging belangrijk is omdat we samen als christenen in het lichaam van Christus een eenheid vormen waarin man en vrouw gelijk zijn …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?