Nieuws uit de kerkbladen

H et geloof in maakbaarheid is terug, signaleert Jan van Butselaar in Centraal Weekblad, een opinieblad voor protestanten.  Dacht men in de jaren zestig en zeventig de maatschappij te kunnen verbeteren, nu leeft volgens hem de opvatting dat het individu maakbaar is. ,,We hebben reeksen instellingen om het individu te maken (zo nodig te breken) tot, zo niet een gelukkig, dan toch een nuttig mens.
En toch gaat het mis, zegt de missioloog Butselaar. Zo plegen jongens met een goede schoolopleiding misdaden. ,,Hoe kan dat nou, lijkt de onuitgesproken vraag te zijn. Wie heeft er gefaald in het maakbaarheidsproces van het individu? We kunnen immers alles voor iemand regelen, als het maar goed georganiseerd is. De leugen van die stelling moeten we nog ontdekken.Dat de mens niet alles in de hand heeft, kwam hem onlangs helder voor ogen tijdens de promotie van een predikant uit de Gereformeerde Bond. ,,Ook de Heidelbergse Catechismus kwam om de hoek kijken en hoe je die moest lezen: met de brie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?