Nieuws uit de kerkbladen

God droomt niet, daarvan is ds. J. Jonkman overtuigd. ,,In de Bijbel wordt nergens gesproken over een droom van God. Het woord droom of het werkwoord dromen is ongeschikt om de werkelijkheid van God en Gods raad tot verlossing te beschrijven.''
Jonkman, christelijk-gereformeerd predikant in Drachten, schrijft dat in De Wekker , een week na de EO-Jongerendag die in het teken stond van Dream Bigger (droom groter). HGJB-medewerker Tiemen Westerduin sprak daar over Gods droom met jongeren: dat Hij ze weer wil laten schitteren, dat Hij niets op ze heeft aan te merken en dat ze een ,,blijvertje'' zijn. Ook wil God jongeren een kroon op het hoofd zetten, omdat Jezus zelf de doornenkroon heeft gedragen, was Westerduins boodschap. Jonkman verwijst niet met naam en toenaam naar het massale EO-evenement, maar het kan haast niet anders of hi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?