Nieuws uit de kerkbladen

,,De geïnstitutionaliseerde kerk in West-Europa is in crisis'', om maar eens met een binnenkomer te beginnen, van Boele P. Ytsma in Woord & Dienst.
Kerken verliezen leden, worden in de samenleving in de marge gedrongen, zijn theologisch in verwarring. Ytsma, pastoraal werker in protestants Noord-Drenthe, zet vraagtekens bij diverse oplossingen die worden gezocht. Hij noemt het Evangelisch Werkverband, dat nieuwe liederen en vormen invoert en tegelijk de inhoud van het geloof 'radicaliseert'. Of nieuwe modellen van gemeenteopbouw: de gemeente als schuilplaats, herberg, actiegroep, zendingspost. Of pogingen om aan te sluiten bij de hang naar spiritualiteit in de samenleving. De vraag van Ytsma is: kunnen we leven met de crisis? Wachten, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?