Nieuwe kerkorde GKV gaat zomer 2015 in

EDE - De vrijgemaakt-gereformeerde synode heeft zaterdagmorgen de definitieve tekst van de nieuwe kerkorde vastgesteld. Deze treedt op 1 juli 2015 in werking.

Dat met de invoering nog even gewacht wordt hangt samen met allerlei noodzakelijke voorbereidingen. Zo is het aantal taken van de particuliere synodes die op provinciaal niveau opereren aanzienlijk teruggebracht. Die bestuurslaag moet nu de tijd krijgen daarop te reageren, zodat taken als de zending of financiële steun voor kleine kerken niet in een kerkelijk niemandsland belanden. Het gaat ook in de nieuwe kerkorde om meer dan kerkrecht. Zo begint het eerste artikel A1.1 alsvolgt: De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof in g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?