Nieuwe encycliek op Witte Donderdag

VATICAANSTAD - Paus Johannes Paulus II veroordeelt gezamenlijke eucharistievieringen met protestanten en andere niet-katholieke christenen. Dat blijkt uit zijn veertiende encycliek Ecclesia de Eucharistia (Kerk over de eucharistie), die gisteren (Witte Donderdag) is gepubliceerd.
De kerkleider wijst rooms-katholieken daarin op het verbod om deel te nemen aan een protestantse avondmaalsviering. Ook herinnert hij hen aan de plicht om elke zondag de eucharistie te vieren. Dit sacrament in de Rooms-Katholieke Kerk is bedoeld als een voortzetting van het laatste avondmaal van Jezus Christus. Ze gaat daarbij uit van de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus onder de gedaanten van brood en wijn.Een voor alle christenen toegankelijke eucharistieviering zonder volledige kerkelijke eenheid is een hindernis in de oecumene, zo staat in de tachtig pagina's tellende encycliek. De pau …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?