Nieuwe boeken

Heiligingskrukken - Van het begrip 'heiligmaking' hield de 19e eeuwse theoloog Hermann Friedrich Kohlbrugge niet. Liever sprak hij van dankbaarheid. Hij wilde niet weten van een streven naar een zekere volmaaktheid die trapsgewijs bereikt zou kunnen worden. Kohlbrugge noemde dit zelfs een duivelse leer.
,,Ziet toe, of gij in uw veertigste of vijftigste levensjaar den ouden mensch meer gedood hebt dan in uw twintigste jaar.'' Kennelijk niet. En daarom kon hij in een van zijn preken zeggen: ,,Werp uw heiligingskrukken weg, verre van u weg! Gij komt er den berg Sion niet mede op.'' Zo'n radicale uitspraak kon sommige tijdgenoten ernstig verontrusten.De Apeldoornse hoogleraar prof. dr. J. van Genderen denkt echter dat Kohlbrugge het goed bedoelde. Kohlbrugge had wel oog voor het werk van God in de gelovige, voor de vrucht van de Geest, constateert Van Genderen in Kohlbrügge - zijn betekenis en zi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?