'Nieuwe bijbelvertaling soms te vrij vertaald'

DEN BOSCH - De Nieuwe Bijbelvertaling is soms te vrij en niet altijd juist vertaald, is ,,de globale bevinding'' van dr. Jan Lambrecht in het boek De Nieuwe Bijbelvertaling: brontekstgetrouw?
Lambrecht, emeritus-hoogleraar bijbels Grieks en exegese Nieuwe Testament aan de Katholieke Universiteit te Leuven, vermoedt op basis van de ,,op vele plaatsen reeds uitgebrachte kritiek'' en zijn eigen commentaar dat de Nieuwe Bijbelvertaling niet zonder herziening zal kunnen.Lambrecht gaat in zijn boek aan de hand van 25 steekproeven uit het Nieuwe Testament na hoe trouw de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is aan de grondtekst. Hij vergelijkt de vorig jaar verschenen vertaling met de herziene Willibrordvertaling uit 1995. De Willibrordvertaling is volgens hem ,,dikwijls trouwer'' aan de grondtek …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?