Nieuw Gereformeerd Kerkboek in GKV

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt krijgen een nieuw Gereformeerd Kerkboek, met de 150 berijmde Psalmen, 117 gezangen en verder belijdenisgeschriften, orden van dienst, liturgische formulieren en de nieuwe Kerkorde.

Dat heeft de synode van de kerken, zaterdag bijeen in Ede, besloten. Met het besluit is een langdurig traject van bezinning op kerkmuziek en liturgie afgesloten, dat eind jaren negentig is begonnen en ook tussentijds, in 2006, tot de verschijning van een Gereformeerd Kerkboek leidde. Eerder besloot de synode ook al het nieuwe interkerkelijke Liedboek te aanvaarden voor gebruik in de kerken. In het nieuwe Kerkboek verdwijnt een reeks voor vrijgemaakt-gereformeerden heel bekende gezangen. De bekendste is de Kerstklassieker Ere zij God. Dit betekent niet dat het lied niet meer gezongen mag …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?