NGK: mag missionair werker dopen?

AMSTERDAM - In de Nederlands Gereformeerde Kerken is discussie ontstaan over de vraag of missionair werkers ruimte moeten krijgen om doop en heilig avondmaal te bedienen.

De aanleiding schuilt mede in de formele overgang van de Amsterdamse missionair werker Serge de Boer van de Nederlands- naar de Christelijke Gereformeerde Kerken. Dat deed hij om voortaan als evangelist naar artikel 4 van de kerkorde de sacramenten te bedienen. Zo kan hij onder meer nieuwe gelovigen zelf dopen. In het kerkblad Opbouw van deze week klinkt de vraag waarom die ruimte ontbreekt bij de Nederlands-gereformeerden. Wordt de functie van predikant niet te rigide ingevuld, en is juist niet meer ruimte nodig voor kleine, missionaire gemeenten? De Boer is werkzaam voor Oase voor …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?