NED. GEREF. KERKEN

ZWOLLE - 14 april - vijftig jaar predikant: ds. J. Schelhaas.
Hij was predikant in de Gereformeerde Kerken in Exmorra, Allingawier en Tjerkwerd (1957), Leeuwarden-Huizum (1960), Delft-Abtswoude (1967). Als voorzitter van de predikantenvereniging Calvijn, voorzitter van de Reformatorische Bijbelschool te Rotterdam en medewerker van het blad Waarheid en Eenheid, nam hij een vooraanstaande plaats in binnen de kring van verontruste gereformeerden. In 1976 sloot hij zich aan bij de Ned. Geref. Kerken. Met emeritaat: 1990.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?