NBV mag incidenteel gebruikt binnen CGK

HUIZEN - Christelijk-gereformeerde kerken mogen in ,,bijzondere'' situaties de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) ,,incidenteel'' gebruiken in kerkdiensten. Deze versoepelde opstelling blijkt uit een recente toelichting op het in oktober genomen synodebesluit over de NBV.
Op 22 oktober besloot de synode dat de kerken - hangende een onderzoek naar de nieuwe vertaling - de NBV niet mochten gebruiken. In een brief van het oud-synodebestuur (moderamen) aan alle kerkenraden wordt nu gesproken over situaties in sommige plaatselijke gemeenten, waarbij sporadisch gebruik van de NBV ,,wenselijk'' is. Het gaat dan om diensten van missionaire gemeenten ('zendingsgemeenten'), evangelisatiesamenkomsten en rouwdiensten. Met deze brief geeft de synode er naar eigen zeggen blijk van dat ze ,,oog heeft voor bijzondere samenkomsten waarin meer dan anders het geval is, sprake is …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?