Mulder naar Israëlcentrum

EDE - Drs. M.C. Mulder is benoemd tot directeur van het Centrum voor Israëlstudies (CIS) in Ede. Hij wil de ontmoeting tussen kerken en Israël bevorderen. Mulder werd in december afgezet als predikant van de christelijk-gereformeerde kerk in Goes vanwege ,,zonde tegen het zevende gebod''.
Hij is universitair docent judaïca aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn. Het curatorium overweegt nog of Mulder na zijn afzetting docent kan blijven. Mulder, die drs. M. van Campen als directeur opvolgt, wordt door het centrum omschreven als iemand met kennis van en liefde voor Israël. In diverse publicaties besteedde hij er aandacht aan. Het Centrum voor Israëlstudies is een samenwerkingsverband tussen het deputaatschap Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Zendingsbond en het Instituut voor Gemeenteopbouw e …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?