Moslims komen op voor christenen in Syrië en Irak

Klaas van der Kamp Geloof
Klaas van der Kamp | beeld nd
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Moslims spreken zich uit tegen het geweld dat christenen en andere minderheden treft in Syrië en Irak.

Utrecht

Dat blijkt uit een verklaring van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM), die mede is ondertekend door voorzitter Rasit Bal van het Contactorgaan Moslims & Overheid. Hij steunt de campagne Hoop voor de kerk in Syrië en Irak.

Het OJCM, waarin vertegenwoordigers van de drie religies de dialoog met elkaar voeren, wijst erop dat in vijf jaar burgeroorlog honderdduizenden mensen zijn omgekomen en vele miljoenen zijn ontheemd. Hij noemt het mensonterend dat christenen, moslims en yezidi’s van huis en haard verdreven zijn omdat ze het niet eens zijn met het regime in Syrië of de terreurorganisatie ISIS. Dat diverse religies en minderheden in het gebied eeuwenlang in ‘een zekere mate van vrede’ naast elkaar leefden, lijkt volgens het OJCM steeds meer een ‘vaag soort herinnering’ te worden. ‘Joden worden allang als ongewenst beschouwd. Dat dreigt nu ook voor de christenen, de yezidi’s en andere minderheden.’

Volgens algemeen secretaris Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken, mede-ondertekenaar van de verklaring, zit in deze passage de steun aan de in februari begonnen campagne voor vervolgde christenen in Irak en Syrië. Daarmee willen diverse christelijke organisaties aandacht vragen voor de penibele positie van christenen. ‘Maar ook van andere minderheden in deze landen’, voegt Van der Kamp daaraan toe.

De verklaring is ook ondertekend door Hanneke Gelderblom, namens het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

Het OJCM roept de bij het conflict in Syrië en Irak betrokken partijen op hun goede wil te tonen en constructief bij te dragen aan de vredesbesprekingen in Genève die moeten leiden tot een bestand. Vreedzame demonstraties voor een verenigd en democratisch Syrië, waarin alle burgers gelijke rechten hebben, ziet de organisatie als teken van hoop.

Het overlegorgaan wil zich verder inzetten voor een veilige plek in Nederland voor ‘diegenen die vanwege het oorlogsgeweld naar Europa vluchten’. Dat geldt ook voor de opvanglocaties, waar verhoudingen tussen moslims onderling en tussen moslims en christenen onder druk staan. Via ontmoeting en gesprek wil het OJCM met vluchtelingen werken aan onderlinge verdraagzaamheid.’

Bijlagen

Fotoserie, 2 foto's
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?