Moeilijke tijden voor hervormd-gereformeerden

Hervormd-gereformeerden - tot hun eigen verdriet wel 'bonders' genoemd - maken moeilijke tijden door. Er dreigt een scheuring, soms dwars door kerkenraden, gemeenten, families en gezinnen heen. Aanleiding van dit alles is de fusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen. In april 2004 moet het zover zijn. Dan is de Protestantse Kerk in Nederland een feit, als de plannen doorgaan.
Plaatselijk hoeven gemeenten niet per se te fuseren. Tot nu toe zijn van de 1320 hervormde gemeenten 264 een federatie aangegaan met een gereformeerde kerk. Desondanks zal de vereniging van de landelijke kerk een historische gebeurtenis zijn met verstrekkende gevolgen. In twintig vragen en antwoorden wordt de positie van hervormd-gereformeerden uiteengezet.1. Waar staan hervormd-gereformeerden voor?Hervormd-gereformeerden zijn hervormden die willen dat hun kerk de gereformeerde belijdenis trouw blijft. IJkpunt zijn van oudsher de Drie Formulieren van Enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?