Modelbrief binding aan belijdenis

APELDOORN - Predikanten hoeven zich alleen gebonden te achten aan de gereformeerde belijdenisgeschriften. Diverse bepalingen in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland voorzien daarin. Dat is de teneur van een modelbrief die predikanten naar de synode kunnen sturen.
Opsteller is ds. H. van Ginkel, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. De brief is afgedrukt en toegelicht in de Waarheidsvriend van deze week. Ze moet predikanten en proponenten - kandidaten die predikant willen worden - helpen hun gewenste positie in de per 1 mei ontstane Protestantse Kerk extra duidelijk te maken.Het bestuur stelde de brief op naar aanleiding van vragen vanuit de achterban. Sinds het ontstaan van de fusiekerk - waarin de Hervormde Kerk zich heeft ,,voortgezet'' - is namelijk de confessionele grondslag verbreed met twee lutherse belijdenisgeschriften: de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?