Missionaire ouderlingen in Utrecht

,,Zoals de diakenen er zijn voor de diaconale zorg en de ouderlingen voor de pastorale zorg aan de gemeenteleden, is de missionaire ouderling er specifiek voor onze taak in de wereld. Zending en evangelisatie vallen hieronder, maar de taakstelling is ruimer.''
Zo kondigt de kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Utrecht in het kerkblad Jeruzalem Post de komst van de missionair ouderling aan.De missionair ouderling is niet helemaal nieuw, zegt ds. M. Janssens desgevraagd. ,,Vroeger hadden we een evangelisatie-ouderling, maar die naam vonden sommigen wat oubollig. Bovendien is de taakomschrijving van de nieuwe ambtsdrager breder.''Zo krijgt de missionair ouderling niet alleen tot taak om het werk op het gebied van zending en evangelisatie te coördineren. Ook de gemeenteleden worden gestimuleerd om hun missionaire taak ter hand te nemen. , …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?