Misbruik in kerk stilgehouden

Gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt kregen maandagavond in kerkgebouw De Schaapskooi in Amersfoort de kans om vragen te stellen over de oude misbruikzaak in de gemeente en emoties te uiten. Geloof
Gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt kregen maandagavond in kerkgebouw De Schaapskooi in Amersfoort de kans om vragen te stellen over de oude misbruikzaak in de gemeente en emoties te uiten. | beeld Jaco Klamer
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

De schok in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Amersfoort-Oost is groot: hoewel enkele kerkenraadsleden in 1986 op de hoogte waren van een ernstige misbruikzaak, werd er geen opening van zaken gegeven.

Amersfoort

Die openheid kwam er afgelopen zondag alsnog: aan de gemeente is meegedeeld dat een nu 71-jarig gemeentelid zich in de jaren tachtig schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van, voorzover nu bekend, twaalf minderjarige jongens. Dit had volgens de kerkenraad ‘zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap’ plaats.

Het misbruik was dertig jaar geleden bij twee achtereenvolgende predikanten en enkele leden van de kerkenraad bekend, maar heeft toen niet geleid tot aangifte bij de politie en tot openheid richting de slachtoffers, hun ouders en de gemeente.

belang slachtoffers

Woordvoerder Henk te Roller laat weten dat de kerkenraad nu nadrukkelijk kiest voor openheid en het belang van de slachtoffers bovenaan zet. Hij roept hen op zich te melden bij dominee At Kramer of bij het interkerkelijke Meldpunt Seksueel Misbruik, ook als het heel moeilijk is, of wanneer ze inmiddels in een heel ander deel van het land wonen. ‘Iedereen die zich meldt en slachtoffer is, zal geholpen worden. Wij willen openheid betrachten, er gaat niets in de doofpot.’

Juridisch zijn de zaken verjaard. Toen deze plaatshadden gold een verjaringstermijn van twintig jaar, die ruim is verstreken.

In 2013 is de verjaringstermijn bij zedenzaken afgeschaft, maar dat is pas relevant als er zaken van na 1993 bekend worden.

voorbede

De zaak kwam afgelopen week aan het rollen, nadat vorige week in de kerkdienst gebeden was voor het gemeentelid, dat ernstig ziek is. Daarop kreeg een kerkenraadslid een signaal dat er aan deze persoon een duistere kant zat. Daarop begon het bestuur van de kerk een intern onderzoek. Al snel kwam de zaak uit 1986 naar boven. Deze is zaterdag gedeeld met de hele kerkenraad en zondag aan de gemeente bekendgemaakt.

De komende tijd gaat een commissie van de kerk aan het werk om verder uit te zoeken hoe er in 1986 is gehandeld, wat de aard en omvang van het misbruik is en hoeveel slachtoffers er zijn. Ook is er een team aangesteld voor pastorale en onderlinge hulp. Maandagavond konden gemeenteleden tijdens een besloten bijeenkomst vragen stellen en emoties delen, aldus de woordvoerder.

In een reactie laat prof. Barend Kamphuis, destijds de dominee van de toenmalige wijkgemeente Amersfoort-Oost, weten dat hij bereid is tegenover de kerkenraad verantwoording af te leggen over hoe in 1986 gehandeld is. Hij zegt niet op de zaak zelf te kunnen ingaan, omdat hij daarmee zijn ambtsgeheim zou schenden. ‘Al ons handelen was erop gericht een eind te maken aan het misbruik. We hebben het niet als bagatel behandeld, zeker niet.’

Kamphuis’ opvolger Cees van den Berg, die in 1988 in Amersfoort aantrad, laat weten de zaak niet van nabij te hebben meegemaakt. ‘Over mijn werk daarna doe ik geen mededelingen.’

De andere toenmalige predikanten van de kerk van Amersfoort-Centrum waartoe de wijkgemeente Oost behoorde, Aryjan Hendriks en Meindert Sliggers, laten weten dat de zaak nooit in de brede kerkenraad besproken is geweest.

supervisor

De gereformeerde hogeschool Viaa in Zwolle heeft maandag docenten en studenten geïnformeerd over de Amersfoortse zaak. Het bewuste gemeentelid was van 1978 tot 2015 voor enkele uren per week verbonden aan de opleiding als supervisor van studenten. De school ziet nu geen aanleiding een eigen onderzoek te starten, omdat er geen concrete aanknopingspunten voor zijn. Wel nodigt ze degenen die door deze situatie geraakt worden uit om te praten met een studiebegeleider, vertrouwenspersoon of studentenpastor.

De man in kwestie stond aan de wieg van de Vereniging Evangelisatie & Recreatie, was betrokken bij zeilkampen van de toenmalige gereformeerde reisvereniging GRV en werkte als hulpverlener en maatschappelijk werker.

In Amersfoort deed zich eerder een ingrijpende misbruikzaak voor, die in 1996 naar buiten kwam en die een leraar van de gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès betrof. Die kwestie raakte verscheidene kerken, waaronder die van Amersfoort-Oost, waarvan de rector lid was. <

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?