Midden-orthodoxie grootst in synode PKN

Geloof

HILVERSUM - De grootste groep protestantse synodeleden (24 procent) rekent zich tot de midden-orthodoxie van de Protestantse Kerk. Daarna volgt de confessionele stroming met negentien procent.

Dat blijkt uit een peiling van de IKON-website Kerknieuws.nl onder synodeleden. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) kent verschillende stromingen, zogeheten modaliteiten. Op dit moment zitten 140 predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen in de synode (acht plaatsen zijn vacant). Negentig synodeleden deden mee aan het onderzoek, waardoor de peiling volgens de IKON representatief is. De synode beslist over het beleid van de kerk. Achttien procent van de synodeleden rekent zich niet tot een bepaalde stroming en noemt zich protestants. Dertien procent vindt dat de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?