Messiaanse joden zetten cursus in

AMSTERDAM - De 'messiaanse beweging' streeft naar terugkeer naar de joodse wortels van het christendom. In dat kader is in Nederland een cursus ontwikkeld. Enkele voorgangers reizen het land door en geven een cursus die met een knipoog naar de christelijke Alphacursus, Alefcursus wordt genoemd.
De cursus trok tot nu toe vierhonderd belangstellenden. Vijftien van de twintig messiasbelijdende gemeenten werken sinds twee jaar intensief samen in het Messiaans Platform. Het wil in gevestigde kerken kennis over en betrokkenheid bij de joodse wortels van het evangelie vergroten. De Alefcursus speelt een sleutelrol. Alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, terwijl alfa de eerste letter van het Griekse alfabet is. De verwijzing is veelbetekenend. Het Platform wil de ,,vergrieksing'' van het christelijk geloof aanwijzen. Velen binnen het platform menen dat concilies …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?