Meer oog voor positief effect van geloven

AMSTERDAM - In de twintigste eeuw had de psychologie vooral oog voor de negatieve effecten van godsdienst op het gevoelsleven van de gelovige. De geruchtmakende studie van Aleid Schilder uit 1987 naar de relatie tussen depressie en christelijke geloof is daarvan een voorbeeld. De laatste jaren groeit echter de interesse in de relatie tussen geloof en positieve gevoelens.
Dat heeft al tot verrassende ontwikkelingen geleid, concludeert dr. Peter Roelofsma, verbonden aan de faculteit der sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Illustratief is de ommezwaai van de Amerikaanse psychotherapeut Albert Ellis. Hij verdedigde decennialang dat een diepe geloofsovertuiging belemmeringen opwerpt voor emotioneel welzijn en effectieve therapie. Een paar jaar geleden erkende Ellis echter dat hij wat dit betreft van inzicht was veranderd.CharismatischTot en met woensdag vindt in Amsterdam een congres plaats onder het thema 'honderd jaar psychologie en rel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?