Meer meldingen misbruik

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het aantal adviesaanvragen dat het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties binnenkreeg, is in 2015 fors gestegen.

Rotterdam

Dat blijkt uit het Jaarverslag van het meldpunt, waarbij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en sinds april dit jaar ook de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland zijn aangesloten.

In totaal kwamen er vorig jaar 53 aanvragen binnen. In 2014 waren dat er 39. Van de aanvragen waren in 42 gevallen geen mensen met een officiële functie in de kerk bij betrokken. In die gevallen geeft het meldpunt advies of verwijst het door naar een andere organisatie. Alleen als het gaat om bi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?