M/V-rapport geen basis voor besluit over vrouw

De bespreking op de synode was mild van toon, er klonken excuses voor harde woorden. |beeld Dick Vos Geloof
De bespreking op de synode was mild van toon, er klonken excuses voor harde woorden. |beeld Dick Vos

EDE - Alle vrijgemaakte synodeleden hebben zich nu uitgesproken over vrouwelijke predikanten. Maar nog steeds is niet duidelijk wat de synode wel of niet gaat besluiten.

Hans Schaeffer, theoloog in Kampen en lid van de vrijgemaakte commissie die vindt dat vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen passen binnen de bandbreedte van wat Bijbels en gereformeerd is, heeft goed nieuws, wanneer hij na anderhalve dag van luisteren naar de bijdragen van vrijwel alle synodeafgevaardigden zelf aan het woord komt. 'U en wij zijn het eens. Ons rapport is niet zodanig overtuigend dat we alleen op basis daarvan tot overeenstemming komen. Dat erkennen we ruiterlijk.' Daarmee benoemt hij een van de belangrijkste 'resultaten' tot nu toe van twee dagen intensief ver …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?