Lokaal: oecumene in Noardburgum groeit

Geloof

De gezamenlijke viering na de kerstkuier op kerstavond in Noardburgum wordt dit jaar voor het eerst door drie predikanten geleid. Daarmee laten de Baptistengemeente, de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Protestantse Gemeente het dorp zien dat ze samenwerken, zegt protestants predikant Idske van der Pol.

De kerken in het Friese dorp werken al een aantal jaren met elkaar samen, nu groeien ook de gezamenlijke activiteiten. Er wordt bijvoorbeeld een commissie opgericht die, als daar aanleiding voor is, namens de drie kerken een blijk van medeleven gaat verzorgen voor dorpsgenoten die niet bij de kerk horen. De nadruk ligt op waar mogelijk samen en dan blijkt er veel mogelijk, aldus Van der Pol. Zo doen we samen wat we samen kunnen doen, soms met twee, soms met drie kerken. We willen er zorg voor dragen dat we elkaar niet onder druk zetten, wanneer een van drieën niet mee kan doen. We zijn bli …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?