Linkse angst voor religie

Geloof
beeld twitter
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Theoloog Erik Borgman roept GroenLinks op, zich maximaal in te zetten voor godsdienstvrijheid. GroenLinksers denken na over de plaats van religie in het politieke debat.

Utrecht

De titel van het symposium van De Linker Wang zaterdag: ‘Religie, rem of remedie’, verraadt al twijfel. In de beleving van veel linkse politici is religie iets van het verleden. In het politieke debat is religie in hun visie vaak een uiting van conservatisme. In linkse ogen is dat niet bepaald een aanbeveling.

Erik Borgman, dominicaan, hoogleraar theologie en iemand die zich verwant voelt met De Linker Wang, heeft van verlegenheid met religie in de publieke ruimte in het geheel geen last. Als spreker op het jubileumfeestje kraakt Borgman harde noten. De vraag of religie een rem of een nuttig middel is, vindt hij niet relevant.

Religie is in zichzelf belangrijk en groeit wereldwijd. Ook in Nederland blijft religie belangrijk, is Borgmans eerste boodschap in de prachtige Antonius van Paduakerk.

De politiek heeft de inbreng van religie nodig, luidt een tweede stelling van de theoloog. Maak daar ruimte voor, is zijn pleidooi. Hij prikkelt de mensen in de kerkbanken met zijn oproep dat linkse politiek zich sterk moet maken voor een ‘maximalistische visie op de vrijheid van godsdienst’.

De kern van de democratie is juist dat religieuze overtuigingen niet alleen worden getolereerd wanneer ze passen in de dominante visie op het bestaan, ‘maar dat wij juist afwijkende visies begrijpen als vraag om onze gemeenschap uit te breiden’.

Na de ferme stellingen keert in het forum de nuance terug. De vraag is of de associatie van religie met conservatisme voor linkse politici problematisch is. Janneke Stegeman, ‘Theoloog van het Jaar’, vindt dat jammer. Voor haar heeft religie de mogelijkheid om vernieuwend en radicaal te zijn.

Rien Fraanje, van de denktank van het CDA, maakt bezwaar tegen het etiketje ‘conservatief’. Als voorbeeld noemt hij het samen optrekken van zijn partij en GroenLinks tegen de openstelling van winkels op zondag. Voor de een geldt wellicht het religieuze argument, de ander keert zich tegen een 24 uurseconomie.

Naïma Azough, oud-Kamerlid voor GroenLinks, is opgeschoven in haar denken, vertelt ze. Ze proeft in de samenleving een intolerantie rond de inbreng van religie in het debat. ‘GroenLinks moet zich dat aantrekken’, vindt Azough. ‘Het begint’, zegt ze, ‘met empathie.’ Als voorbeeld hoe het mis kan gaan noemt ze een bijeenkomst van het Humanistisch Verbond waar mensen wel vluchtelingen wilden opnemen, als die maar niet conservatief waren. Die opvatting is ‘heel verontrustend’, concludeerde Azough. <

politiek en compassie

De Linker Wang is in 1991 opgericht als ‘platform voor evangelie en politiek’. De oprichters waren dominee Ab Harrewijn en antropoloog Hans Feddema. In de loop van de tijd heeft de organisatie, actief binnen GroenLinks, zich verbreed door ook ‘progressieve moslims’ en ‘mensen die iets hebben met zingeving’ bij het platform te betrekken. De aanvankelijke ondertitel van De Linker Wang was ’geloof en politiek’, nu luidt het motto: ‘politiek met compassie’.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?