Lijf - Kerkbladen

Bijbelse toekomstverwachting heeft alles met het lichaam te maken, concludeert Otto de Bruijne, publicist, theoloog en kunstenaar, in De Oogst . Zelf is hij ,,geschonden'' door een ernstige ziekte en zijn herstel gaat ,,tergend langzaam''. ,,Het lichaam blijkt iets te zijn dat mij dwarszit, mij vervreemdt van mijzelf en de ander, mijn bestaan bedreigt. Maar het lijf, verankerd in tijd en plaats, is de enige weg om te kennen, te voelen, te ruiken, te beleven, lief te hebben en te bidden.''
De Bijbel toont het lichaam in beginsel positief, aldus De Bruijne in het maandblad van de stichting Tot Heil des Volks. De Bijbel is ,,bij uitstek een echt Lijfboek''. Hij ziet echter scheefgroei in het westers christendom, dat ,,met haar nadruk op het kruis, de zonde en het oordeel'' het lichaam vaak heeft ondergewaardeerd. ,,Het leven uit de opstanding (Oosterse kerk) en het werk van de Heilige Geest werd onderbelicht. In de charismatische en evangelische beweging, met de nadruk op genezing, herstel, gaven en kracht van de Geest, worden het lichaam en de psyche hoger gewaardeerd. In Afrika …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?