Leken in de rol van pastoor

<p>Parochianen in de St. Agnes-kerk in Keulen. Het bisdom van Keulen werkt aan een model waarin teams van leken de pastoorsfunctie vervullen.</p> Geloof

Parochianen in de St. Agnes-kerk in Keulen. Het bisdom van Keulen werkt aan een model waarin teams van leken de pastoorsfunctie vervullen.

| beeld afp / Dimitar Dilkoff
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het priestertekort in diverse Europese landen daagt gewone gelovigen uit. Creatieve oplossingen voor een groeiende wereldkerk. Het priestertekort in Europa heeft bisschoppen in diverse Europese landen tot onorthodoxe oplossingen geleid. Zo worden in Duitsland en Frankrijk individuele leken of groepen van leken als ‘pastoor’ aangesteld.

Enkele decennia geleden nog hadden veel parochies in Europa een pastoor (een priester met eindverantwoordelijkheid voor een parochie) en een of meer kapelaans (priesters die de pastoor hielpen in het pastorale werk).

Die tijd is voorbij. De traditionele, onverbreekbaar geachte driehoek van de pastoor (al dan niet geholpen door kapelaans, diakens of pastoraal werkers), de geloofsgemeenschap en de eucharistie (en de andere sacramenten) is doorgesneden.

In veel Europese landen hebben bisschoppen besloten om het aantal parochies door administratieve parochiefusies kunstmatig aan te passen aan he …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?