Leiding geven geen taak Confessionele Vereniging

DELFT - Het is niet de taak van de Confessionele Vereniging om leiding te geven in het Samen-op-Wegproces. Dat is de taak van de synode zelf, vindt voorzitter ds. L. den Breejen. Den Breejen reageert deze week in Confessioneel, het orgaan van de Confessionele Vereniging, op kritiek in een visitatierapport dat twee weken geleden tijdens de synode van hervormden, gereformeerden en lutheranen werd besproken.
De visitatoren (uitvoerders van het onderzoek) concluderen daarin dat het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging geen duidelijke leiding heeft gegeven aan haar achterban met het oog op het fusieproces van de drie kerken. Het ontbreken van duidelijke leiding in het orthodoxe kamp heeft verlammend gewerkt. Het gebrek aan leiding werd niet alleen de confessionelen verweten, maar ook de Gereformeerde Bond en de mensen rond het blad Het gekrookte riet.Is leiding geven in het Samen-op-Wegproces niet de specifieke taak van de synode, vraagt Den Breejen. ,,Wij hebben het wel altijd als onze taak …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?