Legerpredikant wordt honderd jaar

Geloof

AMSTERDAM - Donderdag honderd jaar geleden benoemde koningin Wilhelmina bij Koninklijk Besluit vier aalmoezeniers en acht veldpredikers. Het eeuwfeest wordt vanmiddag gevierd met een oecumenische kerkdienst in de Westerkerk in Amsterdam.

De benoeming van vier aalmoezeniers en acht veldpredikers was een teken der tijden. Op 28 augustus 1914 was de Eerste Wereldoorlog net begonnen, meer dan tweehonderdduizend jongemannen waren gemobiliseerd. Ze verbleven ver van huis, meestal in het zuiden van het land, om de oorlog buiten de grenzen te houden. Velen zullen zich eenzaam en angstig hebben gevoeld. Pastorale zorg was wel aan hen besteed. De geestelijke verzorging van militairen gaat verder terug dan 1914. In de Tachtigjarige Oorlog werden er veldpredikers benoemd door classes of synodes, waarbij de overheid het traktement b …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?