Ledental van CGK daalt weer

AMSTERDAM - Het ledental van de Christelijke Gereformeerde Kerken is vorig jaar met 162 gedaald tot 74.286, blijkt uit het nieuwe jaarboek.

De daling past in een trend van de afgelopen jaren. In 2010 groeiden de Christelijke Gereformeerde Kerken nog met 74 leden dankzij een geboorteoverschot. Daarvoor kende de kerk drie jaren van krimp. Er is geen duidelijke reden aan te wijzen dat het ledenaantal nu weer daalt, zegt ds. Dingeman Quant, schrijver van het jaaroverzicht. Soms groeien we weer voorzichtig, maar de doorgaande lijn is een dalende lijn. Het kerkverband heeft meer geboorten dan overlijden, maar verliest leden in het grensverkeer met andere kerken en vooral ook door mensen die de kerk definitief verlaten. In totaal …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?