Ledental CGK blijft nagenoeg gelijk

AMSTERDAM - Het ledental van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Er kwamen 21 leden bij, waarmee het totaal aantal christelijk-gereformeerden op 74.874 komt.
Dat blijkt uit het Jaarboek 2007 van de Christelijke Gereformeerde Kerken, een uitgave van Buijten en Schipperheijn (9,75 euro) met adresgegevens, statistieken en een jaaroverzicht. De winst is zo miniem dat ds. H.J.Th. Velema uit Hoogeveen in zijn toelichting resoluut concludeert dat het kerkverband vorig jaar ,,geen ledenverlies'' heeft geleden. De beperkte toename is te danken aan een geboorteoverschot (281) en een positief saldo in het grensverkeer met andere kerken of groepen, 65 bij de doopleden en 69 bij de belijdende leden. De groei kwam in ieder geval niet ,,van buiten'' stelt …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?