Ledental CGK blijft bijna gelijk

AMSTERDAM - Het ledental van de Christelijke Gereformeerde Kerken is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven.

Er zijn in totaal 74.319 christelijk-gereformeerden, een groei van 33. De uitkomst past in het schommelende beeld van de afgelopen jaren. Vorig jaar daalde het aantal (doop)leden nog met 162. Een jaar eerder was er sprake van lichte groei en de jaren daarvoor weer van een daling. Uit de statistieken in het dinsdag verschenen Jaarboek 2013 (Buijten & Schipperheijn, Amsterdam) blijkt de kleine groei te komen uit de stijging van het aantal belijdende leden. De groep doopleden daalt juist. Het valt niet mee de herkomst van de groei onder de belijdende leden te achterhalen, aldus ds. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?