Kruimeldief: ZIJN (1)

Ik ben niet erg gelukkig met de vertaling van Johannes 8,59 in de NBV. Die vertaling luidt: Waarachtig, ik verzeker u, antwoordde Jezus, van voordat Abraham er was, ben ik er.

De oude vertaling was strakker en blijft, voor zover ik dat kan beoordelen, dichter bij het Grieks. Ze luidde: Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik. Een ondergeschikt punt: Jezus dubbele voorwaar, voorwaar, (amen, amen) is hier versmolten tot één waarachtig. Geen foute vertaling, zeker niet waar het een trekje van Johannes is Jezus amen consequent te verdubbelen, maar ik vond die dubbele nadruk wel wat hebben. En ik geef meteen toe dat de NBV-vertaling beter in het gehoor ligt, ze is soepeler dan de NBG. Maar gaat juist daardoor niet iets verloren v …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?