Kleur bekennen met handtekening ouderling

EDE - Soberder, positiever en met meer nadruk op de Bijbel dan op de belijdenis: dat is de insteek van een nieuw voorgesteld ondertekeningsformulier voor vrijgemaakt-gereformeerde ouderlingen en diakenen.

De tekst van zo'n nieuw formulier wordt aangedragen door een kerkelijke werkgroep die de herziening van de kerkorde in de Gereformeerde Kerken begeleidt, en daartoe ook enkele nieuwe regelingen en formulieren voorstelt. Het advies staat in een rapport voor de komende synode van Ede. In gereformeerde kerken wereldwijd is het gebruikelijk dat de predikanten, ouderlingen en diakenen zich met hun handtekening vastleggen op hun trouw aan de Bijbel en het gereformeerde belijden. Elk kerkverband gebruikt daarvoor zijn eigen tekst, die vaak teruggaat op het begin van de zeventiende eeuw. De bed …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?