Kleine Lutherse Kerk trapt op rem

LUNTEREN - De lutherse partner in het Samen-op-Wegproces dat in 2004 moet leiden tot een verenigde kerk trapte gisteren nogal eens op de rem. Op de gezamenlijke synode werd ordinantie 4 van de kerkorde voor de toekomstige nieuwe kerk behandeld.
Deze ordinantie betreft de ambtelijke vergadering (kerkenraad, classis, synode). Het bleek dat de kleine lutherse kerk niet kon voldoen aan bepaalde getalsmatige eisen.De triosynode bestaat uit drie synoden samen: die van hervormden, synodaal-gereformeerden en lutheranen. Om te voorkomen dat de ene synode over de ander zou heersen, kan bij een bepaald punt per synode afzonderlijk worden gestemd. Dat gebeurde nogal eens. Als er bij slechts een van deze synoden geen meerderheid is te vinden, gaat het eerder door de triosynode genomen besluit niet door. Het wordt dan terugverwezen naar de werkgro …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?