Kerkverlating achter dalend ledental CGK

AMSTERDAM - Het ledental van de Christelijke Gereformeerde Kerken daalde vorige jaar met 77. Nogal wat leden die afscheid nemen sluiten zich niet bij een andere kerk aan.

Net als vorig jaar is het aantal 'belijdende leden' toegenomen (met 109), terwijl het aantal 'doopleden' is gedaald (-186). Het totaalaantal leden is 74.663, blijkt uit de statistieken in het gisteren verschenen Jaarboek 2009 . Ds. G.P.M van der Linden gaat in het jaaroverzicht na waar het verlies van leden vandaan komt. Hij rekent voor dat het niet komt doordat er relatief weinig kinderen geboren en gedoopt worden of door het grensverkeer met andere kerken. Er is namelijk een geboorteoverschot: 1070 kinderen gedoopt en 640 leden overleden. Weliswaar vertrokken 655 doopleden naar andere …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?