Kerkorde GKV minder stellig over twee diensten

HARDERWIJK - De afspraak dat een Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) op zondag twee openbare kerkdiensten belegt, is in een nieuw concept van de kerkorde enigszins afgezwakt.

Dat blijkt uit de tekst van Werkorde 3, de derde versie van een ontwerp-kerkorde voor de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Het concept is door deputaten herziening kerkorde gepubliceerd op de website gkv.nl. Het plan is dat de synode in september 2012 dit derde concept bespreekt en vaststelt. In de nieuwe tekst staat dat de kerkenraad de gemeente samenroept in openbare kerkdiensten, 'als regel twee maal per zondag'. In de eerdere versie van vorig jaar was stelliger geformuleerd dat de gemeente 'elke zondag twee keer samenkomt in openbare kerkdiensten'. catechismusprediking Verder …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?