Kerken eren 'majoor' Bosshardt

UTRECHT - Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft met ontroering kennis genomen van het overlijden van majoor Boss-hardt, aldus een mededeling van de kerk.
,,Het moderamen herdenkt haar met diep respect.'' Volgens scriba ds. Bas Plaisier was majoor Bosshardt gedurende haar lange leven als geen ander in staat om de eenvoud én de grootheid van Gods boodschap aan mensen van deze tijd duidelijk te maken. ,,Haar blijmoedig vertrouwen op God, en de volstrekte vanzelfsprekendheid waarmee zij Gods opdracht aan de wereld in de praktijk bracht, dient ons allemaal tot voorbeeld.'' Ook de Nederlandse bisschoppenconferentie is respectvol. ,,Majoor Bosshardt was een levensblije vrouw die diep gelovig en evangelisch levend een getuigenis was van Gods liefde …
Dit is 45% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?